Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / XI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

XI sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję

XI sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji.

Sesja odbędzie się

25 sierpnia 2011  r. o godz. 18.30
w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1.

Proponowany porządek obrad:

I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II.   Przyjęcie projektu porządku obrad.

III.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1.    nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,

2.    opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna,

3.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011-2025,

4.    zmian w budżecie miasta.

IV.   Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

V.    Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

VI.  Interpelacje i zapytania.

VII. Sprawy różne.

VIII.      Wolne wnioski.

IX.      Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

Podkowa Leśna

/-/

Bogusław Jestadt


Projekty uchwał wniesione na XI sesję

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 15.12.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 15.12.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content