Ważne:

Turystyka

 

Ścieżki Rowerowe

Trzy oznakowane pętle w Lesie Młochowskim: mała (4 km), średnia (5 km) i duża (9 km) mają wspólny początek na skraju lasu, przy ul. Krasińskiego. U wjazdów do lasu i w miejscach rozwidlenia szlaków stoją tablice informacyjne z planem tras pieszych i rowerowych.

Trasy Piesze

Przez Podkowę i jej najbliższe okolice prowadzi kilka oznakowanych szlaków turystycznych, atrakcyjnych o każdej porze roku. Wiosną możemy podziwiać (nie zbierać!) łany zawilców w Parowie Sójek, konwalie i fiołki, a w wielu ogrodach wspaniale kwitnące rododendrony i azalie. Jesienią las przybiera wspaniałe barwy; osobliwością Podkowy są wtedy pnie starych drzew obrośnięte aż po wierzchołki czerwieniejącym od września winobluszczem. Kiedy z drzew opadną liście, można dokładnie przyjrzeć się starym podkowiańskim domom; niektóre z nich zachowały się jeszcze w swoim pierwotnym kształcie i otoczeniu. A przez cały rok, także zimą, towarzyszyć nam będą ptaki i wiewiórki.

Szlak czerwony (fragment Podwarszawskiego Szlaku Okrężnego) z północy, od strony Rokitna i Brwinowa prowadzi ulicami Wiewiórek, Główną, Sarnią i Myśliwską do stacji WKD Podkowa Leśna Główna (2), a stamtąd na południe ulicą Jana Pawła II, obok kościoła pod wezwaniem św. Krzysztofa (1) i willi „Aida” (6) (w prawo, ul. Iwaszkiewicza); skręca na wschód Aleją Lipową, a od pomnika żołnierzy AK kompanii „Brzezinka” (29) wiedzie ulicami Prusa i Krasińskiego do rezerwatu im. Bolesława Hryniewieckiego w Lesie Młochowskim; stamtąd do uroczyska Zaborów (w pobliżu, na prawo od drogi mogiła żołnierzy AK) i leśniczówki Na Dębaku w pobliżu szosy Brwinów – Nadarzyn. Na terenie zabudowy miejskiej Podkowy szlak ma długość około 3,5 km, trasa leśna, od rezerwatu do leśniczówki – około 4 km.

Szlak niebieski im. Jarosława Iwaszkiewicza prowadzi od stacji PKP Brwinów ulicą Grodziską, obok willi „Zagroda” pisarza Zygmunta Bartkiewicza, do Stawiska (17; muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów) leżącego na granicy Brwinowa i Podkowy, stamtąd ulicami: Sokolą, Ptasią i Sępów do rezerwatu Parów Sójek; pomiędzy malowniczymi, zalesionymi wydmami przecina ulicę Słowiczą i tor kolejki WKD, przechodzi obok parku miejskiego i budynku przedwojennego Klubu Sportowego i kasyna (4) do stacji Podkowa Leśna Główna, gdzie łączy się ze szlakiem czerwonym. Ulicą Jana Pawła II (kościół, w pobliżu „Aida”) dochodzimy do Alei Lipowej; na jej końcu szlak niebieski oddziela się i prowadzi znów ulicami Sosnową, Dębową, Bukową i Wschodnią do stacji WKD Podkowa Leśna Wschodnia, a stamtąd ulicą Jelenią i potem wzdłuż torów, które znów przecina już w Otrębusach do Karolina (znaki żółte do siedziby Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”), Lasu Młochowskiego (uroczyska Zaborów i Żółwin, rezerwat Zaborów), Nadarzyna i Komorowa. Część szlaku leżąca na terenie Podkowy ma długość około 6 km.

Szlak żółty. Prowadzi od stacji WKD Podkowa Leśna Główna (2) wzdłuż torów i parku miejskiego, obok budynku dawnego Klubu Sportowego (4), do rezerwatu Parów Sójek po przeciwnej stronie torów, a stamtąd ulicami Słowiczą i Zachodnią do stacji Podkowa Leśna Zachodnia, przez park do figury Matki Boskiej (8), ustawionej u zbiegu ulic Parkowej, Kwiatowej i Bluszczowej, w miejscu położenia kamienia węgielnego Podkowy Leśnej. Stąd trasa wiedzie ulicami Bluszczową, Jana Pawła II i Sienkiewicza do rezerwatu im. Bolesława Hryniewieckiego, a dalej przez las do Karolina (siedziba Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”) i kończy się na przystanku WKD w Otrębusach. Cały szlak ma długość 7 km, część leżąca na terenie samego miasta – niecałe 4 km.

Szlak zielony. Prowadzi przez lasy otaczające Podkowę od stacji WKD Podkowa Leśna Główna razem ze szlakiem czerwonym do rezerwatu im. Bolesława Hryniewieckiego, przez las na uroczysko Żółwin i do leśniczówki Na Dębaku, a dalej do uroczyska Zosin i stacji WKD w Otrębusach. Cały szlak ma długość około 8 km.

Sprawdź również

Akcja Pruszkowska

W październiku 1944 r., po kapitulacji Powstania Warszawskiego, w obliczu zagłady wszystkich dóbr i placówek …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content