Ważne:
Strona Główna / Komunikaty

Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały ws. ustalenia stawki za 1 km przewozu dzieci

  Informacja z dnia 19 grudnia 2022 r. – Konsultacje zakończone – brak uwag. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały ws. zmiany uchwały ws. zasad wynagradzania nauczycieli

Informacja z dnia 10.11.2022 r. – Konsultacje zakończone – brak uwag. Ogłoszenie z dnia 26.10.2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 …

Czytaj więcej »

Konsultacje dwóch projektów uchwał: ws. regulaminu parkingu”Parkuj i Jedź” oraz ws. ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK”

Informacja z dnia 04.11.2022 r. – Konsultacje zakończone – brak uwag. Ogłoszenie z dnia 20.10.2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

  Informacja z dnia 20.10.2022 r. – Konsultacje zakończone – brak uwag Ogłoszenie z dnia 05.10.2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – zakończone

Informacja z dnia 6 października 2022 r. – konsultacje zakończone, brak uwag. Ogłoszenie z dnia 21 września 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej

  Informacja z dnia 7 września 2022 r. – konsultacje zakończone – brak uwag. Ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektów uchwał ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i statutu OPSu

  Informacja z dnia 16 sierpnia 2022 r.: Konsultacje zakończone – uwagi nie wpłynęły.   Ogłoszenie z dnia 25 lipca 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały ws. ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

Informacja z dnia 08.07.2022 r. – konsultacje zakończone. Uwagi nie wpłynęły. Ogłoszenie z dnia 23 czerwca 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

Informacja z dnia 15.06.2022 r. – konsultacje zakończone – brak uwag. Ogłoszenie z dnia 30 maja 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w …

Czytaj więcej »

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu przez rolników

  Informacja z dnia 26.04.2022 r. – Konsultacje zakończone – uwag nie zgłoszono.   Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2022 r. Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content