Ważne:
Strona Główna / Przewodnik Miejski / Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Podkowa Leśna

Dojazd: pociągami WKD z Dworca Centralnego w Warszawie (45 minut; pociągi kursują co pół godziny; z Warszawy obowiązują bilety do III strefy) albo szosą Warszawa-Skierniewice (28 km).

Obszar: 10,10 km kw.

Mieszkańców: 3,7 tys.

Strona internetowa: www.podkowalesna.pl

Miasto-Ogród Podkowa Leśna leży na Równinie Łowicko-Błońskiej, na terenie Lasów Młochowskich, z których do dziś przetrwała tylko część położona na północ od Młochowa, między Nadarzynem i Podkową. Lasy otaczają miasto z trzech stron – od wschodu, południa i zachodu. Mimo bliskości aglomeracji warszawskiej zachowały się w nich skupiska starodrzewu, wiele gatunków zwierząt i roślin.

 

Podkowa jest atrakcyjnym celem kilkugodzinnych albo całodniowych wycieczek za miasto dla spragnionych świeżego powietrza, dla miłośników przyrody, ale także dla osób zainteresowanych przeszłością. W naturalnym, leśnym otoczeniu powstało tu w latach dwudziestych unikalne osiedle, które od początku swego istnienia ściąga wiele znanych postaci z życia kulturalnego, naukowego i politycznego. Klimat tamtych lat przypominają dziś domy Haliny i Janusza Regulskich, Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, Krystyny i Kazimierza Michałowskich, Ireny Krzywickiej, Benedykta Hertza, Jana Skotnickiego i wielu innych – architektura Podkowy Leśnej daje niepowtarzalną okazję poznania stylów i mód w przedwojennym, ale także i we współczesnym budownictwie domów jednorodzinnych i większych obiektów, takich jak kościół pod wezwaniem św. Krzysztofa, budynek stacji kolejki WKD Podkowa Leśna Główna i dawny Klub Sportowy ( tzw. pałacyk) w parku. W odremontowanym budynku Klubu mieści się Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych organizujące koncerty, wystawy, wykłady i zajęcia dla dzieci i młodzieży; ożywioną działalność prowadzi też Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, a także podkowiańska parafia i organizacje społeczne, w tym najstarsze z nich Towarzystwo Przyjaciół Miasta–Ogrodu Podkowy Leśnej oraz Związek Podkowian. Tuż za miedzą, w Milanówku istnieje muzeum słynnego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego, a w Otrębusach dwie unikalne placówki: muzeum sztuki ludowej i motoryzacji.

 

Wędrówki po Podkowie i okolicach można odbywać pieszo, konno, samochodem, kolejką WKD i rowerem, po coraz dłuższych, specjalnie przygotowanych trasach rowerowych w miastach i w lesie. A zimą park podkowiański i Las Młochowski zapraszają na sanki i biegówki.

 

Walory naturalne tego terenu – czyste leśne powietrze i osłona przed południowo-zachodnimi wiatrami – już ponad 75 lat temu przesądziły o lokalizacji pierwszego w Polsce miasta-ogrodu, zrealizowanego według koncepcji Ebenezera Howarda (żyjącego na przełomie XIX i XX wieku angielskiego twórcy koncepcji idealnego miasta, która miała rozwiązać problem przeludnienia wielkich ośrodków). W bujnym lesie mieszanym, łączącym się z rozległym kompleksem Lasów Młochowskich, rosną dęby, sosny, buki, brzozy, graby, modrzewie, akacje i olchy; z krzewów – jałowce, trzmielina, czeremcha, kruszyna i żarnowiec.

 

W poszyciu leśnym spotyka się jagody i wiele gatunków rzadkich kwiatów leśnych. Żyją tu lisy, zające, kuny leśne i mnóstwo ptaków, wśród nich także synogarlice, gołębie grzywacze, a na obrzeżach – kuropatwy i bażanty.

Sprawdź również

Akcja Pruszkowska

W październiku 1944 r., po kapitulacji Powstania Warszawskiego, w obliczu zagłady wszystkich dóbr i placówek …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content