Ważne:

Zwierzęta Podkowy

– Zwierzaki Podkowy

– Znalezione

– Zaginęły

– Zwierzęta do adopcji

– Zwierzaki zabłąkane, które trafiły do schroniska i czekają na nowy dom

– Odnalazły dom

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin zamieszczania ogłoszeń

– Zwierzęta do adopcji – schronisko w Milanówku

– Okoliczne zguby

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm. oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) ochrona bezdomnych zwierząt  wchodzi w zakres zadań własnych gmin.

Rada Miasta Podkowa Leśna  określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program taki musi zawierać:

1)    zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)    opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)    odławianie bezdomnych zwierząt;

4)    obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)    poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)    usypianie ślepych miotów;

7)    wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)    zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Głównym celem programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na obszarze administracyjnym gminy.

Uchwała bezdomne zwierzęta

Program bezdomne zwierzęta

Urząd Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 ma  podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt z  firmą  AGRO- POMARZANY ul. Słowiańska 24 w Brwinowie (05-840). W ramach podpisanej umowy Wykonawca ma obowiązek  odławiania  bezdomnych kotów (do sterylizacji i kastracji) i psów z terenu Podkowy Leśnej. Zapewnia transportu do schroniska oraz weterynarza.

Bezdomne psy, które zostaną odłowione z terenu Podkowy Leśnej, przewożone są do schroniska dla bezdomnych zwierząt w  Milanówku ul. Brwinowska 48  Schronisko to posiada zezwolenie od Burmistrza Miasta Milanówek na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14058601, nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie.

Na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących oraz na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt Urząd Miasta  Podkowa Leśna ma podpisaną umowę z lecznicą   weterynaryjną VET MED. VET VITA Małgorzata  Guzowska z siedzibą w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 46.

 

Bezdomne zwierzęta na terenie Miasta Podkowa Leśna  podlegają stałemu odławianiu. Zgłoszenia od mieszkańców o bezdomnych zwierzętach przyjmują: pracownicy Referatu Infrastruktury Komunalnej w godzinach urzędowania; poza nimi  Posterunek Policji w Podkowie Leśnej  oraz Zespół Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Po otrzymaniu  zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności zawiadamiany jest podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta. Zgłoszenie potwierdzane jest protokołem.

 

Osoby społecznie opiekujące się kotami wolno żyjącymi (karmiciele) mogą się zgłosić do Referatu Gospodarki Miejskiej w  celu otrzymania informacji  na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji  bezdomnych kotów. Dodatkowo Urząd Miasta Podkowa  Leśna, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących wspiera karmicieli przekazując im karmę, po którą należy zgłosić się do Referatu Infrastruktury Komunalnej.

 

W sprawie udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Podkowy Leśnej w pierwszej kolejności dzwonimy do:
1. Referatu Infrastruktury Komunalnej 22 759 21 25 lub 22 759 21 21 telefony czynne tylko w godzinach pracy Urzędu Miasta:

pn. od 8.00 do 18.00; wt., śr., cz. od 8.00 do 16.00; pt. od 8.00 do 14.00

2. Posterunku Policji w Podkowie Leśnej  przy ul. Brwinowskiej 17a w Podkowie Leśnej,

tel. (0-22) 758-91-10, 758-91-05

3. Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim 997, 112 lub (0-22) 755 60 11

Dzwonimy w godzinach, kiedy Urząd Miasta i Posterunek  są nieczynne.

 

Osoby, które są zainteresowane adopcją zwierzęcia zapraszamy do odwiedzenia schroniska

Schronisko w Milanówku
Milanówek, ul. Brwinowska 48
Telefon stacjonarny (0-22) 724-82-05 lub komórkowy 509-441-902
www.schroniskomilanowek.pl

 

Sprawdź również

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w sezonie 2022/2023

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim Nr 399 w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content