Ważne:

Rezerwaty

PARÓW SÓJEK

Jest to rezerwat przyrody znajdujący się w zachodniej części miasta. Obejmuje powierzchnię 3,84 ha. Zajmuje resztki naturalnych lasów grądowych i łęgowych w otoczeniu zabudowy miejskiej. Rosną tu liczące 130 lat dęby szypułkowe, a oprócz nich lipy, graby, jesiony
i wiązy.

W runie spotkać można kopytnik, ćmę miodunkę, czyściec leśny, niecierpek i chmiel.
Żyje tu wiele gatunków ptaków, wśród nich sójki, od których pochodzi nazwa rezerwatu.

Galeria fotograficzna (fot. B. Homontowska)

REZERWAT IM. BOLESŁAWA HRYNIEWIECKIEGO

Obejmuje powierzchnię 24,7 ha. Rezerwat ten jest otwarty dla turystów. Położony jest na zachodnim skraju uroczyska leśnego „Zaborów”.

Obejmuje jeden z najstarszych drzewostanów dębowo – sosnowych na Mazowszu. Rosnące w nim drzewa liczą sobie 160 – 170 lat.

Mieszkają tu lisy, sarny, zające, nietoperze, wiewiórki, krety, gniazdują sójki, kukułki, dzięcioły, drozdy i dudki. W runie występują gatunki charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy – pięciornik biały, miodunka wąskolistna, janowiec barwierski i konwalia majowa.

REZERWAT „ZABORÓW” IM. WITOLDA TYRAKOWSKIEGO

Rezerwat ten obejmuje powierzchnię 10,26 ha. Jest zamknięty dla ruchu turystycznego. Graniczy z zabudową miasta od strony wschodniej.

Chroni las grądowy z miejscami gniazdowania 26 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich jak dzięcioł pstry średni, dzięcioł czarny, dudek, muchołówka mała i gróbodzib. Prucz nich żyją także: dzięcioł zielony, dzięcioł pstry duży, krętogłów, pełzacz leśny, kowalik, sikora modra, sikora czarnogłowa, sikora bogatka.

18 gatunków ptaków gniazduje w dziuplach w licznych tu starych dębach, lipach i grabach.

Sprawdź również

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w sezonie 2022/2023

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim Nr 399 w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content