Ważne:
Strona Główna / Przewodnik Miejski / Podkowa w świetle badań ankietowych

Podkowa w świetle badań ankietowych

W maju br. do wielu domostw w Podkowie Leśnej zapukali ankieterzy/studenci wydziału Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zapytali Państwa o opinię na temat warunków życia i jakości usług publicznych.

W czerwcowym numerze biuletynu zaprezentowaliśmy Państwu częściowe wyniki badań. Podkowa Leśna została oceniona jako miasto przyjazne dla mieszkańców. Przeważają opinie, że to dobre miejsce do życia. Deklarują Państwo wysokie zainteresowanie sprawami gminy, a po informacje o sprawach miasta bardzo wiele osób sięga do strony internetowej urzędu. W odpowiedzi na pytanie o priorytety inwestycyjne najwięcej osób wybrało budowę i remonty dróg, następnie porządek publiczny oraz czystość, ochronę zdrowia, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym rewitalizację leśnego parku miejskiego.

30 września w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki raportów z badań ankietowych. Sekretarz Miasta p. M. Górska podkreśliła, że odpowiedzi Państwa zostaną wzięte pod uwagę przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Opiekun projektu i autor raportów dr D. Mantey zwróciła uwagę, że ankieta badała opinie dotyczące warunków życia, natomiast jakość życia jest czymś więcej a jej podnoszenie możliwe jest nawet beznakładowo – do czego zachęcamy jako lokalne Stowarzyszenie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się w całości z końcowym raportem na stronie miasta www.podkowalesna.pl. Uwspólnione wyniki badań są zamieszczone również na www.zielonesasiedztwo.org.pl., tam także znajdziecie Państwo wyciąg z raportu.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” we współpracy z Urzędem Miasta Podkowa Leśna oraz Urzędem Gminy Brwinów. Zrealizowano je jednocześnie w obu gminach, przy użyciu tego samego narzędzia badawczego oraz przy zastosowaniu tej samej metodologii.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i udział w badaniach.

W imieniu Zarządu  LGD Anna Łukasiewicz

 

Załączniki:

Badanie opinii mieszkańców Brwinowa i Podkowy Leśnej na temat jakości życia – prezentacja wybranych wyników (686 KB, *.ppt)

Opinie mieszkanców Miasta Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych – Raport z badań (2,87 MB, *.pdf)

Sprawdź również

Kolejka WKD

Kolejka EKD/WKD (Elektryczne Koleje Dojazdowe) – nerw i oś całego układu osiedli na linii Warszawa …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content