Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK)

Od 1 września 2021 roku działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego mieszkańcy mogą oddawać odpady: wszystkie z wyjątkiem odpadów zmieszanych, biodegradowalnych (kuchennych). Adres PSZOK: 05-830 Nadarzyn, naprzeciwko siedziby P.U. Hetman przy ul. Turystycznej 38

Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114
00-971 Warszawa

REGON 016270951
NIP 522-25-30-190

tel.: 22 868 48 20  bok@puhetman.pl

 

Odpady przyjmowane będą bez dodatkowych opłat od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna po okazaniu zaświadczenia o uregulowaniu należności za gospodarowanie odpadami za ostatni kwartał. Zaświadczenie będzie można odebrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 2 lub pocztą elektroniczną.

PSZOK dla mieszkańców Podkowy Leśnej będzie czynny:

Poniedziałek 8 – 11

Wtorek 14 – 20

Czwartek 14 – 20

Piątek 8 – 14

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w PSZOK oraz podczas dwóch zbiórek akcyjnych w ciągu roku na terenie miasta. Odpady wielkogabarytowe to takie, których rozmiary znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy odpadów komunalnych. Do takich odpadów nie zaliczamy zużytego sprzętu, jak na przykład starych telewizorów, lodówek, kuchenek i innych sprzętów gospodarstwa domowego. Nie może to być również wyposażenie łazienki i toalety, czyli wszelkie wanny, muszle klozetowe i pozostałe produkty należące do ceramiki łazienkowej.

Popiół pochodzący z palenisk domowych nie będzie odbierany spod domu. Odpady tego typu będzie można bezpłatnie odwieźć do PSZOK.

Gruz odbierany jest wyłącznie z drobnych remontów w ilości do 5 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg tylko w PSZOK

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) Przyjmowany będzie bezpłatnie w PSZOK oraz w trakcie dwóch zbiórek akcyjnych w ciągu roku na terenie miasta, organizowanych przez firmę odbierającą tego typu odpady. Szczegóły na temat zbiórek akcyjnych będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu takie odpady, jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi.

Nie wykonywanie tych obowiązków jest zagrożone karą grzywny (podstawa prawna – art.: 35, 36, 37, 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Przeterminowane leki można zostawiać w Aptece Podkowiańskiej, ul. Brwinowska 9 oraz w Aptece Głównej, ul. Słowiczej 1G.

Zużyte baterie i świetlówki można zostawić w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna- pojemniki znajdują się na tyłach Urzędu Miasta przy budynku od ul. Kościelnej.

 

 

 

 

Od 1 września 2019 roku działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, do którego mieszkańcy mogą oddawać odpady: wszystkie z wyjątkiem odpadów zmieszanych, biodegradowalnych (kuchennych), trawy i liści. Adres PSZOK: 05-830 Nadarzyn, naprzeciwko siedziby P.U. Hetman przy ul. Turystycznej 38

Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

REGON 016270951

NIP 522-25-30-190

tel.: 22 868 48 20  bok@puhetman.pl

 

Odpady przyjmowane będą bez dodatkowych opłat od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna po okazaniu zaświadczenia o uregulowaniu należności za gospodarowanie odpadami za ostatni kwartał. Zaświadczenie będzie można odebrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 2 lub pocztą elektroniczną.

PSZOK dla mieszkańców Podkowy Leśnej będzie czynny:

Wtorek 14 – 20

Czwartek 14 – 20

Piątek 8 – 14

 

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane jedynie w PSZOK. Odpady wielkogabarytowe to takie, których rozmiary znacznie wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy odpadów komunalnych. Do takich odpadów nie zaliczamy zużytego sprzętu, jak na przykład starych telewizorów, lodówek, kuchenek i innych sprzętów gospodarstwa domowego. Nie może to być również wyposażenie łazienki i toalety, czyli wszelkie wanny, muszle klozetowe i pozostałe produkty należące do ceramiki łazienkowej.

Popiół pochodzący z palenisk domowych nie będzie odbierany spod domu. Odpady tego typu będzie można bezpłatnie odwieźć do PSZOK.

Gruz odbierany jest wyłącznie z drobnych remontów w ilości do 5 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg tylko w PSZOK

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, ze zm.) użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do oddawania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu takie odpady, jednocześnie zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Oznacza to, że zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych nie wolno wyrzucać do przydomowego śmietnika, mieszając „elektrośmieci” z odpadami komunalnymi.

Nie wykonywanie tych obowiązków jest zagrożone karą grzywny (podstawa prawna – art.: 35, 36, 37, 73 i 74 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zużyty sprzęt Elektryczny i elektroniczny (ZSEE) Przyjmowany będzie bezpłatnie w PSZOK oraz w trakcie dwóch zbiórek akcyjnych w ciągu roku na terenie miasta, organizowanych przez firmę odbierającą tego typu odpady. Szczegóły na temat zbiórek akcyjnych będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Przeterminowane leki można zostawiać w Aptece Podkowiańskiej, ul. Brwinowska 9 oraz w Aptece Głównej, ul. Słowiczej 1G.

Zużyte baterie i świetlówki można zostawić w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna- pojemniki znajdują się wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych

 

Sprawdź również

STUDIUM – dyskusja publiczna 22 października o godz. 18.30

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PODKOWA LEŚNA – zapraszamy na dyskusję publiczną 22 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content