Ważne:

Ważne akty prawne dot. OP

http://www.pozytek.gov.pl – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://www.ngo.pl – Portal organizacji pozarządowych

http://www.mazovia.pl/ – Samorząd Województwa Mazowieckiego

http://www.funduszngo.pl – Fundusz dla organizacji pozarządowych

http://www.rownacszanse.pl
– Program Równać Szanse

http://www.nck.pl – Narodowe Centrum Kultury

http://www.dzialajlokalnie.pl – Program „Działaj lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content