Ważne:
Strona Główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wszelkie prawa serwisu Miasta Podkowa Leśna www.podkowalesna.pl  są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do drukowania, pobierania całych stron lub fragmentów publikowanych na portalu pod warunkiem, że nie będzie naruszać to praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Użytkownicy nie mogą w całości ani w częściach kopiować publikowanych stron w celach komercyjnych, linkować, transmitować lub modyfikować bez zgody Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

Wprowadzenie

Urząd Miasta Podkowa Leśna w swoich działaniach przestrzega i szanuje prawa również te związane z ochroną danych osobowych. Dbając i świadomie podejmując decyzje zobowiązani jesteśmy do ochrony Państwa danych osobowych, aby przetwarzać je zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, mając szczególnie na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.podkowalesna.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego podkowalesna.pl
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
 3. Określenia użyte w niniejszej Polityce oznaczają:
 • „Serwis” – serwis internetowy podkowalesna.pl, dostępny pod adresem podkowalesna.pl
 • „Polityka” – niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies;
 • „Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w myśl art. 4 pkt 1 RODO;
 • „Administrator Danych Osobowych”- Urząd Miasta Podkowa Leśna
 • „Użytkownik” – osoba fizyczna przeglądająca Serwis lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, zarówno posiadająca konto w Serwisie, jak również nieposiadająca konta w Serwisie;
 • „Pseudonimizacja” – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizyczne (art. 4 pkt 5 RODO);
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219).
 1. Celem niniejszego serwisu jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na realizację w pełni bezpiecznych usług online, z jednoczesnym poszanowaniem zasad poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że na postawie wyraźnego upoważnienia otrzymanego od Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Urząd Miasta Podkowa Leśna przetwarza dane osobowe jedynie w celu w jakim je otrzymało.  
 3. W celu łatwiejszego korzystania z serwisu przez Użytkownika, Serwis używa technologii Cookies

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu odgrywa dla nas szczególną rolę. Dlatego też duże znaczenie przywiązujemy do tego aby świadczy ć usługi na jak najwyższym poziomie.

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza co do zasady wyłącznie dane osobowe Użytkowników, podawane przez nich w formularzach dostępnych w Serwisie przy jednoczesnym wyrażeniu przez Użytkowników zgody na ich przetwarzania oraz poinformowaniu o celach, w jakich dane będą przetwarzane.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu oraz w zakresie niezbędnym dla korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. ( newsletter, zapis email, usługa sms)
 3. W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie tego rodzaju zgody jest dobrowolne i nie jest ono warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się wyłącznie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej. Wszelkie gromadzone dane osobowe są ograniczane do niezbędnego minimum zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz artykułem 5 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Administrator Danych Osobowych może pozyskiwać dane logów dostępowych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników, takie jak np. numer IP. Dane te są wykorzystywane do diagnostyki pracy serwera Serwisu, analizy jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych.

Cookies

 1. Cookies (tzw. Ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer lub inne urządzenie) podczas przeglądania niniejszego serwisu, pozwalające pozyskać informacje na temat tego w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu, tak aby dopasować serwis do potrzeb i preferencji konkretnego Użytkownika oraz aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. 
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • zapisują informację na temat dokonywanych przez Użytkownika wyborów, co z kolei umożliwia dostosowanie serwisu do potrzeb konkretnego Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie wybranego języka; 
  • pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu Użytkowników odwiedza serwis, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, bez dokonywania identyfikacji Użytkowników; 
  • pozwalają określić w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, a tym samym dostarczają informacji na temat obszarów, które Użytkownik przeglądał, czasu który spędził na stronie, trudnościach, które się pojawiły, jak np. komunikaty o błędach, co pozwala utrzymać działanie serwisu na odpowiednim poziomie. 
 3. Nasz serwis używa plików cookies do tzw. targetowania, czyli takich, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z serwisu, aby dostarczać Użytkownikom materiałów dostosowanych do ich preferencji. 
 4. Powyższe pliki cookies nie służą identyfikacji danych osobowych Użytkowników.

Kontrola zapisywania plików cookies

 1. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies. 
 2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. 
 3. W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki. 
 4. W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przegląd Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 
 5. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

  Automatyczne przetwarzanie danych:

 6. Na potrzeby przetwarzania wykorzystujemy z reguły dane po ich pseudonimizacji, a w przeciwnym przypadku wykorzystujemy informacje dotyczące adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  Prawa użytkownika:

 7. Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych, w szczególności normy wynikające z RODO. W szczególności każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych;
 • dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w usprawiedliwionych celach Administratora Danych Osobowych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 • skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika przetwarzania danych dokonywanego przez Administratora Danych Osobowych za niezgodne z prawem.
 1. Administrator zastrzega, że:
 • w przypadku braku możliwości bezwzględnego zidentyfikowania Użytkownika ze względu na zakres podanych przez niego danych, Administrator Danych Osobowych może odmówić Użytkownikowi podjęcia działań zgodnych z żądaniem osoby związanego z prawami wskazanymi powyżej;
 • nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych w przypadku w którym jest to niezbędne do:
  • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji;
  • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Korzystanie z praw Użytkownika:

 1. Użytkownik, w celu skorzystania z przysługujących mu praw wskazanych powyżej, powinien wnieść odpowiednie żądanie drogą elektroniczną na przeznaczony dla tego celu adres e-mail: iod@podkowalesna.pl
 2. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się do odpowiedzi na żądanie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od jego nadesłania
  z zastrzeżeniem pozostałej treści art. 12 ust. 3 RODO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)  więcej na link http://bip.podkowalesna.pl/informacje-podstawowe/rodo/15440/

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub praktyk stosowanych na tej stronie, proszeni są o kontakt informatyk@podkowalesna.pl

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content