Ważne:
Strona Główna / Przewodnik Miejski / Przyroda – chronione obiekty przyrodnicze

Przyroda – chronione obiekty przyrodnicze

Parów Sójek

Rezerwat leśny (3,84 ha) położony w wąskiej dolince w zachodniej części miasta. Obejmuje resztki naturalnych lasów grądowych i łęgowych w otoczeniu zabudowy miejskiej. Rosną tu liczące 130 lat dęby szypułkowe, a oprócz nich lipy, graby, jesiony i wiązy. W runie spotkać można kopytnik, ćmę miodunkę, czyściec leśny, niecierpek i chmiel. Żyje tu wiele gatunków ptaków, wśród nich sójki, od których pochodzi nazwa rezerwatu.

Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego

Leży na zachodnim skraju uroczyska leśnego „Zaborów”. Obejmuje jeden z najstarszych (160-170 lat) drzewostanów dębowo-sosnowych na Mazowszu. Mieszkają tu lisy, sarny, zające, nietoperze, wiewiórki, krety, gniazdują sójki, kukułki, dzięcioły, drozdy i dudki. W runie występują gatunki charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy – pięciornik biały, miodunka wąskolistna, janowiec barwierski i konwalia majowa. Rezerwat ma powierzchnię 24,7 ha; jest otwarty dla ruchu turystycznego.

Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego

Graniczy z zabudową miasta od strony wschodniej. Chroni las grądowy z miejscami  gniazdowania 26 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich jak dzięcioł pstry średni, dzięcioł czarny, dudek, muchołówka mała i grubodziób. Prócz nich żyją tu: dzięcioł zielony, dzięcioł pstry duży, krętogłów, pełzacz leśny, kowalik, sikora modra, sikora czarnogłowa, sikora bogatka. 18 gatunków ptaków gniazduje w dziuplach w licznych tu starych dębach, lipach i grabach. Rezerwat ma powierzchnię 10, 26 ha. Jest zamknięty dla ruchu turystycznego; jego południową granicą biegnie leśna droga Żółwin – Nadarzyn.

Park Miejski

Leży między przystankami Podkowa Leśna Główna i Podkowa Leśna Zachodnia. Obejmuje 14 hektarów lasu sosnowo-dębowego rosnącego na wydmach. Można tu spotkać wiewiórki, jeże, czasem zająca – a w maju usłyszeć słowika. Znakomity teren spacerowy; zimą atrakcyjny dla saneczkarzy i narciarzy na biegówkach.

Aleja Lipowa

Dawna droga gruntowa, obecnie ulica Lipowa z trzema rzędami lip i szerokim pasem ziemnej drogi dla pieszych i rowerzystów. Ma długość około 400 metrów, ciągnie się od ulicy Jana Pawła II do rozwidlenia przy pomniku żołnierzy AK.

Ogród przy Kościele pod wezwaniem św. Krzysztofa

Początkowo projektowany jako „kościół zielony”, stanowiący przedłużenie kościoła murowanego, nawiązujący do symboliki i tradycji religijnej (m.in. ogród biblijny, przyroda minionych wieków, ptasi raj). Zrealizowany tylko częściowo. Wokół kościoła i przed nim, na ulicy Jana Pawła II zespół głazów narzutowych. W sąsiedztwie, na terenie Ogrodu Matki i Dziecka, zabytkowa lipa.

Park w Stawisku

18-hektarowy obszar w zachodniej części Podkowy Leśnej, wokół domu zbudowanego przez Stanisława Lilpopa dla córki Anny i jej męża Jarosława Iwaszkiewicza. Pierwotnie zajmował powierzchnię 35 ha; północna część parku została odcięta w latach 60. szosą Warszawa -Skierniewice i wkrótce zmieniła właściciela. Na lekko pofalowanym terenie rosną zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.

Sprawdź również

Akcja Pruszkowska

W październiku 1944 r., po kapitulacji Powstania Warszawskiego, w obliczu zagłady wszystkich dóbr i placówek …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content