Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Chronione obiekty przyrodnicze

Chronione obiekty przyrodnicze

Podkowa Leśna jest najlepiej zachowaną w Polsce realizacją idei miasta-ogrodu. Ze względu na niepowtarzalny układ urbanistyczny, zabudowę i zieleń miasto zostało wpisane do rejestru zabytków (22 października 1981 roku).

 

Podkowa Leśna posiada wiele cennych obszarów i obiektów przyrodniczych. Ich istnienie w obecnej postaci jest wynikiem zarówno wpływu przyrody, jak i działalności człowieka. Najcenniejsze z nich objęte zostały ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody.

 

Obecnie w granicach administracyjnych miasta znajduje się 413 pomników przyrody, wśród nich: 3 głazy narzutowe, 410 drzew (14 dębów szypułkowych, 384 lip drobnolistnych, 5 sosen zwyczajnych, 2 brzozy brodawkowate, 3 buki pospolite, 1 grab pospolity), 3 rezerwaty oraz zespół przyrodniczo–krajobrazowy.

Sprawdź również

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w sezonie 2022/2023

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim Nr 399 w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content