Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd – Urząd Miasta

Samorząd – Urząd Miasta

KONFERENCJA UNII MIASTECZEK POLSKICH

W piątek, 26 kwietnia, w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja Unii Miasteczek Polskich z siedzibą w Kazimierzu Dolnym – działającego od 25 lat Ogólnopolskiego Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin, które jest reprezentantem społeczności małych miast. Podczas walnego zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd, funkcję Prezesa powierzono Burmistrzowi Podkowy Leśnej Panu Arturowi …

Czytaj więcej »

E-dowód

Zmiany w dowodach osobistych od dnia 4 marca 2019. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 marca 2019 r. będą mieć warstwę elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go …

Czytaj więcej »

Inwentaryzacje, analizy, schematy

Podkowa Leśna

PODKOWA LEŚNA PLANY – INWENTARYZACJE – ANALIZY – SCHEMATY plany i mapy archiwalne inwentaryzacje, analizy, schematy 1927 Plan Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 1927 historia budowy miasta – w przygotowaniu – założenie miasta – rys historyczny plany i mapy historyczne – szkic planu 1927   plany miasta Układ przestrzenny miasta – …

Czytaj więcej »

Projekty planów i plany uchwalone

Podkowa Leśna

Podkowa Leśna Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Plan zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Uchwała Nr 84/XIX/2008 Załącznik 1a i 1b (Mapy) do Uchwały Nr 84/XIX/2008 (plik *.zip, pojemność 83 MB) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/WA 1085/11 z dnia 10 stycznia 2012 r.) Studium Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content