Ważne:
Strona Główna / Kontakt

Kontakt

Miasto Ogród Podkowa Leśna             

Rodzaj: Gmina miejska Rysunek Przedstawia Herb Miasta Podkowa Leśna
Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski
Kod terytorialny: 1405021
NIP: 529-180-92-80
REGON: 013269338
Urząd Miasta Podkowa Leśna  
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
adres skrytki ePUAP: /6gf1vd1m9s/skrytka
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Dane do faktury:
Miasto Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 529-180-92-80
Nr konta bankowego
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
Godziny pracy Urzędu
Poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
Wtorek w godz. 8.00 – 16.00
Środa w godz. 8.00 – 16.00
Czwartek w godz. 8.00-16.00
Piątek w godz. 8.00 – 14.00
Sob. – Niedz. Urząd nieczynny            

Burmistrz Miasta
Artur Tusiński
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Sekretarz Miasta
Małgorzata Smysło
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03

Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03

Urząd Stanu Cywilnego 
(pokój nr 7)
tel. 22 759 21 15

Ewidencja ludności i działalności
gospodarczej, dowody osobiste, rejestr wyborców

(pokój nr 7)
tel. 22 759 21 16

Referat Finansowy
(pokój nr 2)
Podatki od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel. 22 759 21 07
Zagadnienia z zakresu finansów dotyczące podatku od nieruchomości i od środków transportowych, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
tel. 22 759 21 07
Zagadnienia z zakresu finansów dotyczące opłaty za korzystanie z wody i kanalizacji miejskiej
tel. 22 759 21 27
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty czynszowe lokali komunalnych
tel. 22 759 21 27

Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
(pokój nr 12)
Zamówienia publiczne
tel. 22 759-21-22
(pokój nr 11)
Ochrona środowiska, odpady komunalne

tel. 22 759 21 21
Obsługa inwestycji, drogi trwale utwardzone
tel. 22 759 21 17
Nieruchomości komunalne, ubezpieczenia, zwierzęta bezdomne
tel. 22 759 21 17
(pokój nr 14)
Koordynowanie wykonawstwa remontów i inwestycji w zakresie dróg i oświetlenia drogowego, zimowe utrzymanie dróg
tel. 22 759 21 25
Inwestycje wodno-kanalizacyjne, zajęcie pasa drogowego, zjazdy na posesje
tel. 22 759 21 03
(pokój nr 15)
Opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne, deklaracje, cmentarz
tel. 22 759 21 23
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
(pokój nr 16)
Geodezja, planowanie przestrzenne
tel. 22 759 21 19
Zieleń miejska, porządek i czystość
tel. 22 759 21 30
(pokój nr 17)
Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, budżet partycypacyjny
tel. 22 759 21 24
Koordynator sportu
tel. 22 759 21 24
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 22 759 21 24
Rada Miasta Podkowa Leśna:
tel. 22 759 21 06
Radca Prawny:
te. 22 759 21 13
Telefony alarmowe  
Pogotowie Ratunkowe
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999
Policja
tel. 22 758 91 10, 600 997 216,
600 997 673
Komenda Powiatowa Policji
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14
http://kppgrodzisk.policja.waw.pl/
Straż Pożarna

Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny Pruszków
tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe
Warszawa:
tel. 992, 22 628 45 87
Rozdzielna gazu
PGNiG Biuro Obsługi Klienta Pruszków
pn. – pt. 8.00-17.00 , (22) 637 46 04
Przychodnie lekarskie
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
Informacja medyczna:
tel. 22 755 90 00
Apteki
Apteka Podkowiańska
tel. 22 729 19 16
Apteka Główna tel. 22 729 10 86
Konserwacja oświetlenia ulicznego
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej
GEA-NOVA Sp. z o.o
ul. Leśna 1, Józefów, 05-860 Płochocin
Alarmowy (całodobowy): tel. 697 229 002
Dział eksploatacji: tel. 663 206 807
Odbiór odpadów segregowanych
P.U. Hetman tel 22 868- 48-20 
e-mail: bok@puhetman.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek – piątek 8-16           

Prokuratura Rejonowa
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 52 54

Sąd Rejonowy
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 755 20 61

Biblioteka Publiczna
ul. Błońska 50, tel. 571 271 770,
571 271 776

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41

Urząd Pocztowy
tel. 885 951 527

Parafia św. Krzysztofa
ul. Jana Pawła II 7
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie
w godz.: 9.00 – 10.0 oraz 16.30 – 17.30

Biuletyn Miasta:
(pokój nr 17)
tel. 22 759 21 24
Administrator strony internetowej: www.podkowalesna.pl
Krzysztof Lenc,
tel. 22 759 21 20.

 

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content