Ważne:
Strona Główna / Sport i Turystyka / Skatepark w Podkowie Leśnej

Skatepark w Podkowie Leśnej

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKATEPARKU
05-807 Podkowa Leśna ul. Świerkowa 1
1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach).

2. Skatepark jest czynny od godz. 10.00 do zmierzchu. Skatepark funkcjonuje w miesiącach kwiecień – październik.

3. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy(zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).

5. Na każdym z elementów mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.

7. Na jednym elemencie – dotyczy poręczy oraz podestu – może jeździć maksymalnie 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach oraz w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

9. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.

10. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody (Bank, Quoter, Rampa)

11. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia pracownika CKiIO o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi użytkownik, w związku z czym CKiIO nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku – jako związanymi z ryzykiem sportowym.

13. Użytkownik urządzeń Skateparku korzysta z nich na własną odpowiedzialność. Za ewentualne wypadki odpowiedzialność ponoszą osoby z winy których wypadek zaistniał. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

14. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić pracownikom CKiIO.

15. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

16. Jazda i przebywanie na terenie Skatepatrku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jest zabroniona.

17. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

18. Jazda na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

19. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku – nie jeździsz sam – bądź przewidujący i uważny!

PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania! Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
112 CENTRUM KULTURY INICJATYW
Numer alarmowy z telefonów komórkowych: 112

CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH

Sprawdź również

TURNIEJ TEQPONGA W PODKOWIE LEŚNEJ 24-26 października

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content