Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe – Aktualności

Org. pozarządowe – Aktualności

Startuje nabór na ekspertów tematycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaangażują się w przygotowanie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa wraz z Urzędem m.st. Warszawy rozpoczęło prace nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”. Kluczowym aspektem tworzenia dokumentu jest współpraca z ekspertami oraz przedstawicielami NGO, którzy razem z przedstawicielami gmin i powiatów metropolii warszawskiej będą pracować w grupach tematycznych. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Rekrutacja trwa do 31 stycznia …

Czytaj więcej »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. …

Czytaj więcej »

Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Uchwałą nr 344/XLV/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 listopada 2022 r. został przyjęty „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. …

Czytaj więcej »

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 rokudotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacjęzadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowegow 2022 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, iż w dniu 14 listopada 2022 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację wybranych zadań …

Czytaj więcej »

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27). Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać się do następujących obszarów tematycznych: cztery organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem; dwie organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska; dwie organizacje pozarządowe …

Czytaj więcej »

Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku …

Czytaj więcej »

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania …

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r.o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) ogłaszam konsultacje projektu uchwały Rady …

Czytaj więcej »

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” przystępuje do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów do wzięcia udziału w jej tworzeniu. W ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) który od 2023 r. będzie nosił nazwę …

Czytaj więcej »

„Działaj Lokalnie 2022” – nabór uzupełniający

Do 30 września br. organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z trenu powiatu grodziskiego oraz gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotacje do 6 000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content