Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Czystsze powietrze

Czystsze powietrze

Kilka słów o zatruwaniu powietrza poprzez palenie odpadów! 

Spalanie odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych,  jest główną przyczyną emisji trujących gazów i pyłów do atmosfery, które bardzo negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Zanieczyszczenia te powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe oraz choroby nowotworowe. Społeczeństwo musi zrozumieć, że
w taki sposób zatruwa sobie najbliższe otoczenie, wody gruntowe
i ziemię! To właśnie my, ludzie, zamykamy błędne koło, które sami sobie bez zastanowienia tworzymy, poprzez generowanie zanieczyszczeń
a następnie spożywanie zatrutego pożywienia, które często nazywamy zdrowym czy EKO, jak np.: mleko, jajka, mięso, warzywa i owoce.

Ponadto paląc odpady w piecach, niszczymy własne przewody kominowe, w których odkłada się mokra sadza, często powodująca zapalanie się instalacji, a w konsekwencji pożar całego domu oraz zatrucia czadem.

Przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach! Przepisy jasno określają czego nie wolno nam spalać w domowych piecach: plastikowych butelek (PET), zużytych opony, gum, opakowań z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W związku z powyższym  informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (D.U. Z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Przypadki spalania śmieci należy zgłaszać do urzędu miasta pod nr tel.: 22 759 21 25 niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów, podając dokładną lokalizację zdarzenia. Jeżeli przestępstwo popełniane jest w weekendy, dni wolne od pracy sprawę należy zgłosić Policji.

Pamiętajmy, że  to my musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu! Każdy powinien zadać sobie pytanie, czy nie prościej i lepiej jest oddać odpad np. z tworzywa sztucznego do firmy zajmującej się recyklingiem i cieszyć się z jego powtórnego użycia, niż spalić go w piecu i poprzez takie działanie zatruwać siebie i najbliższe sobie osoby?

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7)
  i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania
  w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia,
  a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów
  z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Gdzie sprawdzić stan powietrza?

W ostatnich miesiącach bardzo popularny zrobił się temat smogu, który staje się coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców Polski, głównie dla tych z dużych miast. Podkowa Leśna położona jest
w bliskiej odległości od Warszawy, która ma coraz większe problemy ze stężeniem szkodliwych pyłów w powietrzu. W Podkowie Leśnej smog staje się problemem głównie w sezonie grzewczym, kiedy to mieszkańcy intensywnie ogrzewają swoje domy, często paląc w piecach niebezpiecznymi odpadami, czy szkodliwymi tworzywami sztucznymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ)  udostępnia możliwość sprawdzenia stanu powietrze niemalże w każdej miejscowości na wybranej przez siebie ulicy w całym województwie mazowieckim.  Wystarczy tylko wejść na stronę:

http://www.wios.warszawa.pl/

i kliknąć w niebieskie okienko: JAKOŚĆ POWIETRZA (pomiary, prognoza) znajdujące się po prawej stronie witryny. Na wyświetlonej stronie, WIOŚ udostępnia nam możliwość sprawdzenia bieżącego stanu powietrza, jak również prognoz na kolejne dni. Obsługa strony jest bardzo prosta: wystarczy tylko spojrzeć w jakim kolorze wyświetla się nasza okolica. Zielony oznacza, że możemy spokojnie wybrać się na spacer, bo jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra! Dla osób, które potrzebują dokładniejszych informacji, WIOŚ udostępnia dokładny pomiar substancji wyrażonych w µg/m3 dla poszczególnych substancji.

Dla użytkowników, którzy chcą mieć na bieżąco informacje o stanie powietrza dla miejsca, w którym się znajdują, mają możliwość ściągnięcia bezpłatnej aplikacji na swój telefon.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie odradza gminom samodzielne wykonywanie pomiarów stężeń szkodliwych pyłów znajdujących się w powietrzu lub zlecanie ich firmom zewnętrznym, ze względu na to, że popularne urządzenia pomiarowe masowej produkcji bardzo często wykazują przekłamane wyniki.

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

Sprawdź również

STUDIUM – dyskusja publiczna 22 października o godz. 18.30

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PODKOWA LEŚNA – zapraszamy na dyskusję publiczną 22 …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content