Ważne:
Strona Główna / Środowisko / Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W związku z przygotowaniem przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentu pt.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument wykłada się do publicznego wglądu.

 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia składać można w terminie od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r.:

– listownie na adres Urzędu Gminy Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa  Leśna,

– w siedzibie urzędu, w godz. pracy urzędu, poniedziałek 1000-1800, wtorek-piątek 800-1600,

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

 

Wersję elektroniczną „Projektu założeń…” dostępna jest na stronie internetowej urzędu – www.podkowalesna.pl w zakładce  ŚRODOWISKO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.podkowalesna.pl w zakładce SPRAWOZDANIA I RAPORTY.

Z wersją wydrukowaną zapoznać się można bezpośrednio w Urzędzie Gminy Podkowa Leśna (pok.14).


Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (*.pdf, 0.98 MB)

Sprawdź również

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 335 „Przyszłość” w sezonie 2022/2023

Urząd Miasta Podkowa Leśna zawiadamia o planowanych polowaniach zbiorowych w obwodzie łowieckim Nr 399 w …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content