Ważne:

Debata o kulturze

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na kolejną debatę o kulturze w naszym mieście, tym razem z udziałem  pani Grażyny Gnatowskiej, przedstawicielki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie, które na przestrzeni lat wypracowało model CAL, będący propozycją pracy dla domów kultury w Polsce. Spotkanie, które odbędzie się 30 marca o godz. 18.00 w Pałacyku Kasynie posłużyć ma nie tylko celom czysto informacyjnym, ale przede wszystkim wymianie opinii oraz dyskusji na temat modelu pracy CKiIO. Omówione zostaną główne kierunki jego rozwoju, cele operacyjne  i programy działalności ujęte w projekcie strategii rozwoju  na najbliższych 5 lat.  Prace nad strategią rozwoju zespół CKiIO prowadzi we współpracy z podkowiańskimi partnerami pod kierunkiem Narodowego Centrum Kultury w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas szkoleń i konferencji w ramach programu „Dom Kultury Plus”, do którego nasza instytucja zakwalifikowała się w drodze ogólnopolskiego konkursu.

Pierwsze, listopadowe spotkanie pozwoliło nam poznać Państwa opinie, jako odbiorców i współtwórców oferty Centrum. Na kolejnym spotkaniu w dniu 24 stycznia przedstawiliśmy    i poddaliśmy dyskusji zarys strategii rozwoju CKiIO w formie prezentacji uwzględniającej następujące zagadnienia:

1.      Misja i wizja instytucji.

2.      Analiza SWOT.

3.      Kierunki rozwoju.

4.      Cele strategiczne.

Zarys strategii w formie  prezentacji   przesłaliśmy Państwu do  zaopiniowania również  drogą elektroniczną.

Najbliższe  spotkanie,  na wniosek  przewodniczącego – pana Macieja Foksa,  będzie połączone z posiedzeniem  Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej. Bardzo zachęcamy Państwa do wzięcia w nim udziału, bowiem wspólne stanowisko  w poruszanych  kwestiach  będzie miało wpływ  na dalsze prace związane ze strategią rozwoju CKiIO .

 

Alina Witkowska

Dyrektor

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

Sprawdź również

Śpiew to zdrowie – warsztaty śpiewu naturalnego

We wtorek 10 stycznia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na pierwsze w 2023 roku …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content