Ważne:
Strona Główna / jsnarska

jsnarska

Oferta organizacji pozarządowej pt.”Eco biuletyn”

Stowarzyszenie „Związek Podkowian” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Eco biuletyn”. Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz …

Czytaj więcej »

II sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

images/stories/rysunki/herb.png

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji. Sesja odbędzie się 13 grudnia 2010  r. o godz. 18.30 w …

Czytaj więcej »

II sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji – kontynuacja

images/stories/rysunki/herb.png

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) informuję, iż 20 grudnia 2010  r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, …

Czytaj więcej »

IV Sesja Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji. Sesja odbędzie się 11 stycznia 2011  r. o godz. 16.00 w …

Czytaj więcej »

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INWESTYCJI

INFORMACJA  O  POSIEDZENIACH  KOMISJI STAŁYCH RADY  MIASTA PODKOWA  LEŚNA POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW i INWESTYCJI   ODBĘDZIE SIĘ 12 STYCZNIA 2011 r. (środa) o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1 (GALERIA) TEMATY POSIEDZENIA: 1.  Analiza założeń do projektu budżetu miasta na rok …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska odbędzie się 21 MARCA 2011 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. LILPOPA 18, PAŁACYK-KASYNO (sala na piętrze)   TEMATY POSIEDZENIA: 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 2. Przedstawienie przez Urząd Miasta aktualnej …

Czytaj więcej »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ odbędzie się 22 MARCA 2011 r. (wtorek) o godz. 18.30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej ul. LILPOPA 18, PAŁACYK-KASYNO TEMATY POSIEDZENIA: 1. Przyjęcie protokołu końcowego z kontroli przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły w Podkowie Leśnej. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia …

Czytaj więcej »

Komunikat WKD w sprawie honorowania biletów Spółki Koleje Mazowieckie

KOMUNIKAT WKD W SPRAWIE HONOROWANIA W POCIĄGACH WKD BILETÓW SPÓŁKI „KOLEJE MAZOWIECKIE – KM” OD 29 CZERWCA DO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją kolejowej linii średnicowej na terenie m.st. Warszawy w okresie od 29 czerwca do 1 września br. w …

Czytaj więcej »

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 46 uczniów klas III gimnazjum pisało egzamin gimnazjalny. Wśród nich było dwoje cudzoziemców. Uczeń klasy III b otrzymał 100% punktów z części przyrodniczej egzaminu.W części podstawowej z języka angielskiego 9 uczniów uzyskało wynik maksymalny, przy czym jeden z uczniów uzyskał maksimum punktów z …

Czytaj więcej »

Podkowa Leśna samorządowym liderem zarządzania

24 czerwca 2013 roku w Senacie RP odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2013”. Nagrody i wyróżnienia przyznawano w czterech kategoriach: kultura, oświata, pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia. W każdej z kategorii oddzielnie uhonorowano duże miasta i miasta na prawach powiatu, oddzielnie powiaty, małe i średnie miasta oraz …

Czytaj więcej »
 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content