Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Zapraszamy do korzystania z platformy E-usługi dla Podkowian

Zapraszamy do korzystania z platformy E-usługi dla Podkowian

Przekazujemy Państwu do użytkowania portal pn. „E-usługi dla Podkowian”, który pozwoli na załatwienie spraw urzędowych przy użyciu komputera lub aplikacji w telefonie, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Aby móc skorzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje platforma, Mieszkaniec musi posiadać Profil Zaufany, który można założyć przez aplikację e-dowód osobisty lub przez bank, w którym posiadają Państwo rachunek, albo złożenie stosownego wniosku w wyznaczonych placówkach (https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList),

Logowanie do portalu następuje za pośrednictwem strony Login.gov.pl, przy wykorzystaniu Państwa Profilu Zaufanego. Podczas pierwszego logowania prosimy o uzupełnienie zakładki „Mój profil”, gdzie należy podać numer telefonu oraz adres e-mail. Urząd w ciągu jednego dnia roboczego dokona weryfikacji posiadania przez Państwa statusu Mieszkańca Miasta Podkowa Leśna, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo i będziecie Państwo mogli w pełni korzystać z możliwości portalu.

Zalogowani Mieszkańcy, po wyrażeniu zgody w zakładce „Mój profil” na przetwarzane danych osobowych oraz otrzymywanie powiadomień mają dostęp do:

 • modułu „Powiadomień”, w którym Urząd Miasta Podkowa Leśna będzie przesyłał ważne dla Mieszkańca komunikaty i zawiadomienia (np. o zbliżającym się terminie płatności, o terminie wywozu odpadów, terminie Sesji Rady Miasta oraz innych ważnych wydarzeniach).
 • modułu „Ankiety i sondy”; w którym będziemy pytali Państwa o zdanie i opinie na dany temat;
 • modułu „Budżet partycypacyjny”, w którym Mieszkaniec będzie mógł zgłosić projekt do budżetu, zapoznać się ze zgłoszonymi projektami, a także wziąć udział w głosowaniu;
 • modułu „Zgłoś problem”, w którym Mieszkaniec będzie mógł zgłosić np. dziurę w drodze, czy uszkodzony znak drogowy oraz inne nieprawidłowości, które zauważy na terenie Miasta;
 • modułu „Moje opłaty”, w którym Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić i opłacić bieżące i zalegle rachunki i faktury na rzecz Urzędu Miasta Podkowa Leśna (np. podatek od nieruchomości, opłaty czynszowe, faktury za wodę i ścieki, opłaty za odpady);

Bez logowania każdy może:

 • złożyć wniosek do Urzędu Miasta Podkowa Leśna w celu załatwienia sprawy urzędowej,
 • sprawdzić zbliżające się wydarzenia kulturalne i sportowe oraz kupić bilet na imprezy płatne;
 • dokonać opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta Podkowa Leśna (płatności online);
 • obejrzeć interaktywną mapę cmentarza w Podkowie Leśnej;
 • wyszukać grób konkretnej osoby pochowanej na cmentarzu w Podkowie Leśnej;
 • obejrzeć w geoportalu plan miasta, umiejscowienie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz pomników przyrody.

 Projekt „E-usługi dla Podkowian” powstał przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1. „E-usługi”, poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Portal jest ciągle testowany i udoskonalany, w związku z czym mogą wystąpić drobne utrudniania lub błędy. Każdą zauważoną nieprawidłowość w działaniu portalu prosimy zgłaszać na adres e-mail informatyk@podkowalesna.pl

Portal dostępny jest pod adresem: https://portal.podkowalesna.pl/

Poniżej udostępniamy Instrukcję Użytkowania dla Mieszkańca.

Instrukcja użytkownika portalu

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content