Ważne:

Baza Wiedzy

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

(Wzór) Oferta realizacji zadania publicznego – konkurs

(Wzór) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – mały grant

(Wzór) Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

(Wzór) Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – mały grant

Poradnik – Jak wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego

Poradnik – Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Poradnik – Stowarzyszenie krok po kroku

Małe granty (*.ppt)

Przykładowy opis faktury

Katalog kryteriów formalnych

Sprawdź również

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzeniu Ministra …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content