Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych 2015

Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych 2015

Z dniem 12 lutego 2015r Burmistrz Miasta Podkowa Leśna na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i  uchwałą nr 213/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″ ogłasza:

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2015r. (piątek) o godz. 14.00. Zapraszamy!

Sprawdź również

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku

Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 rokudotyczący zgłaszania osób do komisji …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content