Ważne:
Strona Główna / Komunikaty / Konsultacje dwóch projektów uchwał: ws. regulaminu parkingu”Parkuj i Jedź” oraz ws. ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK”

Konsultacje dwóch projektów uchwał: ws. regulaminu parkingu”Parkuj i Jedź” oraz ws. ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK”

Informacja z dnia 04.11.2022 r. – Konsultacje zakończone – brak uwag.

Ogłoszenie z dnia 20.10.2022 r.

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje projektów uchwał w sprawach:
1) regulaminu parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w Mieście Podkowa Leśna,
2) ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu i urządzeń na nim usytuowanych – zespołu torów rowerowych typu „PUMPTRACK” i „SKILLTRACK”, będącego własnością Miasta Podkowa Leśna.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanych projektów uchwał można składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym do dnia 3 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta (liczy się data wpływu do Urzędu).

Przedmiotowe projekty uchwał oraz formularz konsultacyjny znajdują się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna (www.bip.podkowalesna.pl) w zakładce KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ i są dostępne w Urzędzie Miasta.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Artur Tusiński

 

Formularz konsultacyjny

Projekt uchwały – regulamin parkingu Park&Ride

Projekt uchwały – regulamin zespołu torów rowerowych

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 15.12.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 15.12.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content