Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Warsztaty strategiczne Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz stworzenie wspólnego dokumentu strategicznego to cel warsztatów, w których w kwietniu i na początku maja uczestniczyć będą przedstawiciele urzędów oraz radni trzech gmin – Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej – a także partnerzy społeczni, instytucje i organizacje pozarządowe, które zawarły umowy partnerskie przystępując do projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Z uwagi na stosunkowo krótki okres czasu, jakim dysponujemy na realizację tego projektu, ważne jest, aby na każdym etapie jego realizacji, a zwłaszcza podczas tworzenia strategii dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w prace włączyli się wszyscy zainteresowani partnerzy projektu oraz radni rad miejskich Brwinowa, Podkowy Leśnej oraz Milanówka – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński, zapraszając do uczestnictwa w warsztatach. Ich efektem ma być wypracowanie dokumentu strategicznego dla obszaru gminy Brwinów, miasta Milanówka oraz miasta Podkowy Leśnej.
Pierwsze warsztaty, zorganizowane przez Związek Miast Polskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, odbędą się 7 kwietnia. Ich głównym tematem będą kwestie związane z zarządzaniem strategicznym. Warsztaty te zostaną przeprowadzone dzięki uprzejmości Związku Miast Polskich, z którym PTO podjęło współpracę. Kolejną ważną datą jest 17 kwietnia, kiedy to w Centrum Inicjatyw Kulturalnych i Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca projekt, a następnie, w sali podkowiańskiego MOK-u, kolejna odsłona warsztatów poświęconych tym razem uwarunkowaniom przestrzennym, środowiskowym i transportowym. Tematyka społeczna będzie poruszana podczas spotkania 24 kwietnia w Urzędzie Miasta Milanówka. Sprawy gospodarcze będą tematem ostatnich warsztatów, które zaplanowane są 8 maja w Brwinowie.
Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o potwierdzenie przybycia na dane spotkanie do Kierownika Projektu Pana Tadeusza Marczyka tel. 22 738-25-89 email: tadeusz.marczyk@brwinow.pl. 

13 marca 2015 – ANEKS DO UMOWY O PARTNERSTWIE

Burmistrzowie gmin PTO (Arkadiusz Kosiński, Wiesława Kwiatkowska, Artur Tusiński)
podpisują Aneks do Umowy o Partnerstwie

13 marca 2015 r. w Brwinowie burmistrzowie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów podpisali aneks do Umowy o Partnerstwie w związku z koniecznością jej dostosowania do wymogów wynikających z treści mającej zostać podpisanej umowy na realizację projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Aneks dotyczył uaktualnienia „Harmonogramu realizacji działań wchodzących w skład Projektu oraz wydatkowania środków” oraz „Szczegółowego Budżetu Projektu”.
PODWARSZAWSKIE TRÓJMIASTO OGRODÓW
to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, podpisanego 11 czerwca 2010 roku.
Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą ośrodków o podobnej specyfice. Podkowę Leśną, Brwinów i Milanówek łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania ze względu na to, że są tzw. gminami zielonymi, gdzie nie ma przemysłu, a walory środowiska naturalnego podlegają szczególnej ochronie.
Zaczęło się od warsztatów na temat uwarunkowań rozwoju Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech samorządów. Doszli oni do wniosku, że trzy gminy powinny połączyć siły, by lepiej zaspokajać potrzeby obecnych mieszkańców, a także, by zapewnić sobie w dłuższej perspektywie wygrywanie konkurencji z innymi gminami aglomeracji warszawskiej o pozyskiwanie kolejnych mieszkańców.
Samorządowcy doszli do wniosku, iż wykorzystując potencjał trzech swoich gmin będą mogli zarówno lepiej odpowiedzieć na potrzeby obecnych mieszkańców, jak i tworzyć lepsze warunki do osiedlania się kolejnych. Zdają sobie sprawę, że w warunkach zaostrzającej się konkurencji, także wśród samorządów, sąsiedzka współpraca i strategiczne planowanie rozwoju ma coraz większe znaczenie. Dlatego w umowie o współdziałaniu założony został szeroki zakres współpracy. Uzgadniane mają być zarówno plany rozwoju, jak i konkretne przedsięwzięcia w różnych dziedzinach: gospodarce komunalnej, kulturze, ochronie środowiska.

Regulamin używania wspólnego znaku towarowego

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów wygrywa w kategorii „Spójna strategia rozwoju”!

 

Prezentacja projektu PTO współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:


SZLAK ARTYSTYCZNEGO RZEMIOSŁA PODWARSZAWSKIEGO TRÓJMIASTA OGRODÓW:

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 15.12.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 15.12.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content