Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Aktualności / Rewitalizacja budynku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Rewitalizacja budynku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Logo Stawisko

16 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym”. Powiat Grodziski na realizację projektu, którego całkowita wartość wynosi 1 845 473,50 zł, uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji,  Działanie 6.1. Kultura w wysokości 984 586,40 zł. W ramach projektu w 2009 roku wyremontowany został dach Muzeum i pokoje gościnne.

 

W 2010 roku wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz remont instalacji elektrycznych.

W 2011 roku realizowane były prace na terenie parku otaczającego  Muzeum, w ramach których  wykonane zostały trzy aleje dojazdowe oraz plac zabaw dla dzieci. Istniejąca zieleń została poddana cięciom pielęgnacyjnym oraz zasadzono nową roślinność, której pielęgnacja w ramach projektu trwała do maja 2012 r.

Dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej pozwoliło na dostosowanie Stawiska do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu do budynku Muzeum, zakup schodołazu, stworzenie udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dostosowanie prezentacji multimedialnej „Wirtualne Stawisko” dla osób niedosłyszących poprzez przełożenie tekstu na język migowy.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na dzień 14.09.2012 roku.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

Sprawdź również

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju 15.12.2022

Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 15.12.2022 r. – program i materiały

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content