Ważne:
Strona Główna / Samorząd / Samorząd - Urząd Miasta / Rewitalizacja Parku Miejskiego

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Decyzja Wojewody w sprawie Rewitalizacji Parku zaskarżona do Ministra Środowiska

Minister Środowiska zdecyduje, czy Projekt Rewitalizacji Parku przedłożony przez Miasto i odrzucony przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody będzie powtórnie rozpatrywany.

Jednym z ważnych zadań w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2005-2013 jest Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego z uwzględnieniem funkcji ekologicznych – jako Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz z uwzględnieniem funkcji społecznych i integracyjnych dla społeczności lokalnej. Będzie ona stanowiła początek szerokiego programu rewitalizacji centrum miasta, a z czasem całego obszaru miasta.

Warsztaty nt. rewitalizacji zabytkowych parków, zrealizowane we wrześniu 2005 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, oraz wykonana w 2005 r. pełna inwentaryzacja wszystkich drzew w Parku pozwoliły na przygotowanie tego specjalistycznego opracowania, które powierzyliśmy Samodzielnemu Zakładowi Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie w maju 2006 r.

W ramach tworzenia ww. projektu przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych, w tym trzy spotkania publiczne, i z organizacjami pozarządowymi oraz dwie wizje lokalne z członkami Ligii Ochrony Przyrody. Dyskusja publiczna w tym zakresie objęła ankietę opinii mieszkańców oraz forum internetowe.

W październiku 2006 r. projekt wraz z rysunkami wykonawczymi oraz dołączona do projektu ekspertyza hydrologiczna dotycząca odtworzenia stawu i możliwości jego napełnienia, został przekazany Urzędowi Miejskiemu oraz złożony u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w celu zaopiniowania.

Pod koniec grudnia 2006 r. projekt uzyskał pozytywną opinię i uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wojewódzki Konserwator Przyrody decyzją z dnia 16 lutego 2007r. nie uzgodnił projektu rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego opierając się w znacznej mierze na tendencyjnych sprzeciwach Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej i niewielkiego Stowarzyszenia na Rzecz Miast-Ogrodów z siedzibą w Milanówku. Od tej decyzji odwołanie do Ministra Środowiska złożył Burmistrz Miasta oraz Samodzielny Zakład Sztuki SGGW, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu i Związek Podkowian.

Najbardziej boli nas to, że Konserwator Przyrody pomimo kilku miesięcy rozpatrywania projektu nie znalazł czasu, aby zadać władzom miasta lub projektantom jakiekolwiek pytanie, lub poinformować o swoich ewentualnych zastrzeżeniach i zasugerować proponowane przez siebie zmiany, co w ciągu kilku dni pozwoliłoby nam poprawić projekt. Zamiast tego po prostu „wylał dziecko z kąpielą” odrzucając wniosek bez należytego wyjaśnienia i utrwalając tym samym obecny stan parku. Po prostu nie rozumiemy intencji Konserwatora Przyrody.

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody uniemożliwia nam złożenie wniosku o środki (1,4 mln zł) na realizację projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego /termin składania wniosków minął – 16.04.2007/. W ocenie specjalistów z Norwegii, którzy wysoko oceniali nasz pomysł, mielibyśmy duże szanse na uzyskanie tych pieniędzy. Tracimy tę szansę niestety bezpowrotnie, bowiem w tym priorytecie nie będzie już kolejnego naboru wniosków. Brak uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody utrudnia nam również, jeśli nie uniemożliwia, pozyskanie w tym roku pieniędzy na uporządkowanie naszego parku z innych źródeł zewnętrznych.

Obecnie Minister Środowiska będzie musiał zdecydować, czy odrzucony projekt będzie powtórnie rozpatrywany – tym razem mamy nadzieję w dobrej komunikacji w władzami miasta.
Poniżej – w zakładce „Proces uzgodnień gotowego projektu rewitalizacji” możecie Państwo znaleźć dokumentację procesu uzgodnień z Konserwatorem Zabytków (pozytywna opinia – uzyskano uzgodnienie) i Konserwatorem Przyrody (brak uzgodnienia). O tym, że zarzuty stawiane nam w tej opinii są niesłuszne, nietrafione i często kuriozalne (np. cytaty z opinii – w tym porównanie Parku po rewitalizacji do Chorzowskiego Parku Rozrywki?) możecie się Państwo przekonać czytając treść decyzji, a także teksty odwołań do Ministra Środowiska od tej decyzji złożone przez Burmistrza Miasta, projektantów z SGGW, Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, oraz Związek Podkowian.

Poniżej przedstawiony jest szkic ideowy rewitalizacji parku. Wszyscy Państwo zainteresowani szczegółami mogą się zapoznać z gotowym projektem w pok. 210 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny

PODKOWA PARK MIEJSKI – Projekt rewitalizacji – Październik 2006

 

Sprawdź również

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta w roku 2009

Tekst raportu z monitoringu realizacji Strategii w roku 2009 (format .pdf 307 KB)

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content