Ważne:
Strona Główna / Organizacje pozarządowe / Org. pozarządowe - Aktualności / Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Uchwałą nr 344/XLV/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 listopada 2022 r. został przyjęty „Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument określający zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec organizacji pozarządowych. Przyjmowanie rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Uchwała Nr 344 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 listopada 2022 r.

Sprawdź również

Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content