Ważne:

E-dowód

Zmiany w dowodach osobistych od dnia 4 marca 2019.

Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 4 marca 2019 r. będą mieć warstwę elektroniczną.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

Ponadto, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia między innymi:

  • logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty);
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). Numer ten jest potrzebny, jeśli planujemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Zamierzając używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze dowodu lub później
w dowolnym urzędzie gminy, należy ustalić kody PIN:

  • do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry);
  • do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać:

  1. w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  2. przez internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl.

WAŻNE: Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

źródło: informacja prasowa MSWiA

Sprawdź również

12 mln złotych dla par starających się o dziecko metodą in vitro z budżetu Mazowsza.

Zarząd województwa mazowieckiego wybrał 11 klinik, które do 2025 roku będą prowadzić program leczenia niepłodności …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content