Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Zasłużony dla Podkowy / Zasłużony dla Podkowy – Grzegorz Dąbrowski

Zasłużony dla Podkowy – Grzegorz Dąbrowski

Grzegorz Dąbrowski

fot. J. Tomaszewski

Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Grzegorza Dąbrowskiego, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła uznała, że jego działalność jest pięknym przykładem służby dla społeczności lokalnej, realizacji ambitnych zamierzeń, wytrwałości i zaangażowania. Osią działalności Pana Grzegorza Dąbrowskiego jest praca wychowawcza i edukacyjna. Rozpoczął ją w początku lat 70-tych, gdy organizował, a potem współprowadził Świetliki – wspólnotę dzieci i młodzieży pracującą w czasach komunistycznego reżimu metodami przedwojennego harcerstwa pod kierunkiem ks. Leona Kantorskiego. Doszedł do najwyższej funkcji, hetmana Świetlików. W czasach studenckich, pomimo młodego wieku, był aktywnym członkiem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu. Jest współorganizatorem jednej z pierwszych w Polsce niepublicznej szkoły podstawowej, a później gimnazjum.

Szkoła podstawowa im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i gimnazjum im. Św. Hieronima, kierowane od początku swego istnienia przez Pana Grzegorza Dąbrowskiego, należą do najlepszych szkół na Mazowszu. Niedawno wybudowany budynek szkoły, który już na trwałe wpisał się w pejzaż Podkowy, nie powstałby bez jego uporu, tytanicznej pracy, a także zdolności organizacyjnych i przywódczych. Szkoła, w której funkcjonowaniu można łatwo dopatrzeć się etosu Świetlików i formacji ks. Leona Kantorskiego, jest świadectwem możliwości wynikających z rzetelności i poświęcenia dla dobra wspólnego. Pan Grzegorz Dąbrowski przez lata uczestniczył w licznych inicjatywach podejmowanych w podkowiańskiej parafii dając szczególne dowody przywiązania i niemal synowskiej troski, roztaczając wraz z Ks. Proboszczem, pozostałymi domownikami i innymi osobami, opiekę nad Ks. Leonem w ostatnich latach jego życia.

Z uzasadnienia przyznania honorowych odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”

Sprawdź również

Zasłużony dla Podkowy – Marta Pajączkowska

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content