Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Zasłużony dla Podkowy / Zasłużony dla Podkowy – Yaśmina Strzelecka

Zasłużony dla Podkowy – Yaśmina Strzelecka

Yaśmina Strzelecka

fot. J. Tomaszewski

Rozpatrując wniosek dotyczący Pani Yaśminy Strzeleckiej, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, kapituła zważyła, że od blisko 40  lat Pani Yaśmina Strzelecka aktywnie włącza się w działania kulturalne i społeczne w Podkowie Leśnej. Wśród podejmowanych przez nią działań w latach 70-tych wymienić można, m. in., przygotowanie scenariusza i współpracę z red. Włodzimierzem Zientarskim w filmie dokumentalnym poświęconym historii Podkowy Leśnej i jej mieszkańcom oraz działalność społeczną w Klubie Jeździeckim „Podkowa”, w tym współorganizację imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w wydawaniu niezależnej gazety „Głos Podkowy” (1991-1995), która otrzymała nagrodę Instytutu na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej w konkursie dla prasy lokalnej w 1994r. Opracowała i wydała książkę „Najpiękniejszy kwiat Podhala”, poświęconej Helenie Rojównie, w której zawarte są liczne wiadomości o Podkowie Leśnej oraz Annie i Jarosławie Iwaszkiewiczach. Aktywnie uczestniczy w festiwalu „Otwarte Ogrody” od powstania tej inicjatywy w 2005 r. organizując koncerty i wystawy we własnym ogrodzie.

Największym niewątpliwie dziełem Pani Yaśminy Strzeleckiej – profesora Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie – jest stworzenie i prowadzenie, od stycznia 2009 r., Filharmonii Dziecięcej w Pałacyku Kasynie. Jest to autorski program, adresowany do dzieci, którego celem jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych słuchaczy oraz edukacja muzyczna, która – wobec braku lekcji muzyki w szkołach – stanowi niezwykłą ofertę muzyczną skierowana do młodych słuchaczy w naszym mieście i regionie. Wykonawcami koncertów są także młodzi muzycy występujący wspólnie ze swoimi mistrzami.  Przyjęta formuła, że grają „dzieci – dzieciom” ma ogromne znaczenie: nie tylko umożliwia młodym artystom wystąpienie przed nową publicznością, ale także uświadamia młodym słuchaczom, że uprawianie muzyki nie jest domeną dorosłych. Koncerty mają charakter stały: od stycznia 2009 r. odbyło się ponad 50 koncertów niedzielnych, w których uczestniczyło ok. 4 tysięcy dzieci i osób dorosłych nie tylko z Podkowy Leśnej i okolicznych miejscowości, ale także z Warszawy.

Z uzasadnienia przyznania honorowych odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”

Sprawdź również

Zasłużony dla Podkowy – Marta Pajączkowska

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content