Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Zasłużony dla Podkowy / Zasłużony dla Podkowy – Oskar Koszutski

Zasłużony dla Podkowy – Oskar Koszutski

Oskar Koszutski

fot. J. Tomaszewski

Rozpatrując wniosek dotyczący Pana Oskara Koszutskiego, zgłoszony przez Pana inżyniera Stefana Molędę, kapituła zważyła trwającą nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat działalność Pana Oskara Koszutskiego na rzecz społeczności lokalnej. Był członkiem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w latach 1982 – 1988 oraz jego ostatnim przewodniczącym i z ramienia Komitetu – radnym ostatniej kadencji Rady Narodowej. Komitet, działający pod kierownictwem ks. Leona Kantorskiego, prowadził szeroką działalność w sferze niezależnej kultury i pomocy dla osób represjonowanych w okresie stanu wojennego. Był także radnym II kadencji Rady Miasta i jej przewodniczącym, a także delegatem Podkowy Leśnej do Unii Miasteczek Polskich – ogólnopolskiej organizacji samorządowej. Aktywnie udziela się w podkowiańskiej Caritas.

Szczególne zasługi Pana Oskara Koszutskiego związane są z jego działalnością na rzecz dokumentacji historii Podkowy Leśnej. Jest autorem wielu wystaw i odczytów, które realizował będąc dyrektorem Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej, w którego reaktywacji w 1990 r. aktywnie uczestniczył. Do najważniejszych jego prac należą: wystawa „Miasto Ogród Podkowa Leśna i jego mieszkańcy w I połowie XX wieku,  wystawa z okazji 90-rocznicy spółki „Siła i Światło”,  duża eksponatowo – planszowa wystawa „O wolność i Solidarność” prezentowana w Podkowie Leśnej w 2009 r., a w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w 2010 r. Trzeba też wspomnieć o stałych ekspozycjach w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, autorstwa Pana Oskara Koszutskiego, dokumentujących historię  Podkowy. Pan Oskar Koszutski jako społeczny kustosz Obywatelskiego Archiwum Podkowy Leśnej prowadzi także kwerendy w zbiorach archiwalnych poza Podkową, poszukując śladów historii naszego miasta i ludzi z nim związanych.

Z uzasadnienia przyznania honorowych odznak „Zasłużony dla Podkowy Leśnej”

Sprawdź również

Zasłużony dla Podkowy – Marta Pajączkowska

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content