Ważne:

Jerzy Regulski

jerzy_regulski_mini
fot. Mieczysław Klajnowski

Odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta za kontynuację tradycji obywatelskiej aktywności przekazywanej na rzecz społeczności podkowiańskiej

 

Uroczysta uchwała nr 173/XXXVII/2010 z 25 marca 2010 roku

 
 

Urodzony 9 lipca 1924 roku w Zarybiu, syn Haliny i Janusza Regulskich, współzałożycieli Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna; ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji.

 

W czasie II wojny światowej był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie więziony do 1946 za działalność w niepodległościowych organizacjach studenckich związanych z NSZ.

 

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej i w paryskim Centre de Recherche d’Urbanisme. Obejmował stanowiska profesora nadzwyczajnego nauk technicznych oraz profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W 1985 otrzymał tytuł naukowy profesora. Opublikował ponad 200 książek i rozpraw, wykładał na 78 uniwersytetach. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego oraz duńskiego Uniwersytetu w Roskilde.

 

Od lat 80. organizował badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jednym ze współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych. W tym samym roku został senatorem I kadencji z województwa jeleniogórskiego z ramienia Komitetu Obywatelskiego i następnie Unii Demokratycznej. Kierował pracami parlamentarnymi nad pakietem reformy samorządowej, by następnie, jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, koordynować od 1990 wprowadzanie jej w życie. W latach 1992-1997 pełnił funkcję ambasadora, stałego przedstawicielem RP przy Radzie Europy w Strasburgu. Był także przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów w okresie rządu Jerzego Buzka.

 

W 1989 należał do inicjatorów powołania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w której nieprzerwanie zajmuje stanowisko prezesa. Został odznaczony medalem Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (1994), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1999). Otrzymał Nagrodę im. Grzegorza Palki za zasługi dla samorządu oraz nagrodę polskich stowarzyszeń samorządowych za przeprowadzenie reformy ustrojowej państwa (2000). W 2007 zasiadł w radzie programowej reaktywowanego przez Stefana Bratkowskiego Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.

 

7 października 2010 został powołany na stanowisko doradcy społecznego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. samorządu.

(źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Regulski)

Zmarł 12 lutego 2015 r.

Profesor Jerzy Regulski odznaczony Orderem Orła Białego

 

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content