Ważne:

Bohdan Skaradziński

bohdan_skaradzinski
fot. Mieczysław Klajnowski

Odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta ze względu na zasługi wniesione na rzecz społeczności Podkowiańskiej, a w szczególności za działania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego.

Uchwała nr 172/XLIV/2005 Rady Miasta z dnia 20 października 2005 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkał w Podkowie Leśnej od 1959 roku. Dziennikarz i publicysta związany z miesięcznikiem „Więź”. W okresie „Solidarności” i stanu wojennego współpracował z wydawnictwem i pismem „Słowo”. Jest autorem książek wydanych w Wydawnictwie Przedświt: „Białorusini, Litwini, Ukraińcy” (1984), „Polski rok 1919″ (1987). Zredagował i opatrzył wstępem wspomnienia A. Bienia zatytułowane „Bóg jest wyżej, dom jest dalej” (1986). Pisał artykuły dla pism „Postęp”, „TM”, „Niepodległość”, „Baza”, „KN”, „Nowa Koalicja”, „Tu teraz”, „PWA”, „Karta”.

Za książkę „Białorusini, Litwini, Ukraińcy” wydaną w podziemiu pod pseudonimem Kazimierz Podlaski otrzymał Nagrodę Kulturalną „Solidarności”. Mniej znana, choć nie mniej ciekawa jest jego książka o Iraku „Wróżenie z piasku” napisana po pobycie w tym kraju w latach 1965-1967, gdzie pracował nad planami urbanistycznymi Bagdadu.

Od 1982 roku współpracował z ks. Leonem Kantorskim w Parafialnym Komitecie Pomocy Bliźniemu. Przez wiele lat był Prezesem Komitetu i głównym organizatorem „Spotkań z autorem”. Był inicjatorem oraz organizatorem „Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza”. Wielką uroczystością, która została zorganizowana przez Parafialny Komitet Pomocy Bliźniemu i Księdza Leona Kantorskiego była msza pojednania polsko-ukraińskiego odprawiona w Podkowie Leśnej 3 czerwca 1984 roku. Na zaproszenie ks. Leona Kantorskiego mszę odprawili księża działającego w Polsce ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Inspiratorami i osobami, które wzięły na siebie ciężar przygotowania wszystkich dokumentów i modlitw na tę mszę świętą byli panowie Bohdan Skaradziński i Jan Jarco.

(Tekst na podstawie uzasadnienia do wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna)

Bohdan Skaradziński zmarł 4 maja 2014 r. Został pochowany na cmentarzu w Podkowie Leśnej.

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content