Ważne:

Akos Engelmayer

fot. Mieczysław Klajnowski

Odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta za szczególną więź z Podkową Leśną i Polską w latach stanu wojennego.

 

Uchwała nr 158/XLIV/94 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 15 marca 1994 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urodzony w 1938 roku w Szeged. Etnograf, dziennikarz. W latach 1990-1994 był ambasadorem Republiki Węgierskiej w Warszawie. Wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Studium Wschodniego Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w Podkowie Leśnej.

 

Z Polską związany od 1956 roku, kiedy po wygnaniu z Węgier rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim. „Polkę ma za żonę, wielu Polaków za przyjaciół.” – pisał ks. Leon Kantorski w uzasadnieniu wniosku zgłaszającego do tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

 

Podkowa Leśna w latach stanu wojennego stała mu się bardzo bliska. Bardzo często bywał tu w kościele na mszach, na spotkaniach z ks. Kantorskim. W 1986 roku, w 30. rocznicę Powstania Węgierskiego Węgrzy jego staraniem ufundowali tablicę, która poświęcona na mszy świętej została umieszczona w Kościele św. Krzysztofa. Był to wówczas jedyny „Pomnik” upamiętniający ten węgierski zryw wolności.

 

W 1989 roku był jednym z założycieli Solidarności polsko-węgierskiej, która powstała w Podkowie Leśnej. W 1990 roku, kiedy został mianowany ambasadorem Węgier w Warszawie, urzędowanie rozpoczął mszą św. w Podkowie Leśnej.

 

„Węgrzy w Podkowie Leśnej”, Podkowiański Magazyn Kulturalny, nr 51

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content