Ważne:

Thibor Pakh

thibor_pakh
fot. arch.

Odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Miasta za szczególną więź z Podkową Leśną i Polską w latach stanu wojennego.

Uchwała nr 157/XLIV/94 Rady Miasta Podkowy Leśnej z 15 marca 1994 r.

„Dr Thibor Pakh, prawnik, uczestnik wielkiej głodówki w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w 1980 roku. Był jakby pierwszym powiewem wolności i zwiastunem Solidarności. Wobec niesłychanych trudności paszportowych i niebezpieczeństw podróżowania w owych czasach, umiał pokonać te wszystkie przeszkody, by chociaż na dwa dni przyjechać do Podkowy Leśnej i w dniach 13-15 maja wziąć udział w Głodówce i w imieniu Węgrów okazać solidarność z narodem polskim.” – pisał ks. Leon Kantorski w uzasadnieniu wniosku zgłaszającego do tytułu Honorowego Obywatela Miasta.
 
Zmarł 15 listopada 2022 r.

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content