Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / KONFERENCJA UNII MIASTECZEK POLSKICH

KONFERENCJA UNII MIASTECZEK POLSKICH

W piątek, 26 kwietnia, w Podkowie Leśnej odbyła się konferencja Unii Miasteczek Polskich z siedzibą w Kazimierzu Dolnym – działającego od 25 lat Ogólnopolskiego Dobrowolnego Stowarzyszenia Miast i Gmin, które jest reprezentantem społeczności małych miast. Podczas walnego zgromadzenia został wybrany nowy Zarząd, funkcję Prezesa powierzono Burmistrzowi Podkowy Leśnej Panu Arturowi Tusińskiemu. Gratulujemy!

Konferencję zakończyła debata na temat Sytuacji Oświaty w Samorządach Terytorialnych, szczególnie w zakresie finansowania zadań oświatowych.

Sprawdź również

Życzenia Świąteczne

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content