Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Grzegorz Dąbrowski

Grzegorz Dąbrowski

Grzegorz Dąbrowski urodził się w 1959 r. i od tego czasu jest związany z Podkową Leśną. Tu ukończył Szkołę Podstawową w 1974 r. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie w 1978 r. Studiował na wydziale elektroniki Politechniki Warszawskiej i na wydziale fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował jako nauczyciel we wspomnianym  LO Kościuszki (1984-1987) i w Technikum Kolejowym w Warszawie (1986-1991). Od 1973 r. zaangażowany w parafialny ruch dzieci i młodzieży – Świetliki działający pod opieką ks. Leona Kantorskiego przy podkowiańskim kościele. W latach 1978 – 1984 był „prawą ręką” ks. Leona i kierował Świetlikami.

We wrześniu 1982 r. był współzałożycielem Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu. Komitet obok zaspokajania spraw bytowych osób represjonowanych zarówno z terenu parafii jaki poza nią, prowadził szeroką działalność kulturalną. Spotkania z Autorem, galeria sztuki niezależnej, organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej Zachodniego Mazowsza to owoc tej działalności. W czerwcu 1984 r. Komitet był inicjatorem zorganizowania Mszy o polsko ukraińskie pojednanie.

W 1988 r. współzakładał jedną z pierwszych niepublicznych szkół podstawowych, która została uruchomiona w 1989 r. w Podkowie Leśnej. Inspiratorem powstania szkoły był ks. Leon Kantorski, który w początkowym okresie użyczył szkole pomieszczeń na plebanii i w willi Błękit. Grzegorz Dąbrowski kierował szkołą przez 30 lat. W 2002 r. był w gronie założycieli Komitetu Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima, który okresie 2009-2018 wybudował nowy budynek szkolny z salą gimnastyczną W latach 1999 -2018 prowadził także powstałe przy szkole podstawowej Gimnazjum św. Hieronima. Dziś szkoła podstawowa nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Od września 2019 r. jest nauczycielem fizyki w tej szkole.

Prywatnie żonaty, ma troje dzieci i sześcioro wnuków.

W 2012 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką Zasłużony dla Podkowy Leśnej.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna został nadany 28 listopada 2019 r. przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwałą Nr 97/XII/2019 w uznaniu za zasługi dla Miasta Podkowa Leśna oraz ogromny wkład  w budowanie wspólnoty obywatelskiej. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu miało miejsce podczas XXXII sesji Rady Miasta w dniu 16 października 2021 r.

Sprawdź również

Jadwiga Staniszkis

Jadwiga Staniszkis (ur. 1942 r.) – socjolog, profesor nauk humanistycznych, od 1992 r. profesor Uniwersytetu …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content