Ważne:
Strona Główna / Miasto-Ogród / Miasto Ogród - Aktualności / Informacja dotycząca dystrybucji węgla kamiennego w Mieście Podkowa Leśna w ramach zakupu preferencyjnego

Informacja dotycząca dystrybucji węgla kamiennego w Mieście Podkowa Leśna w ramach zakupu preferencyjnego

Zgodnie z art. 4 ust.7 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236 z dnia 02.11.2022), informuję, że podmiotem który prowadził sprzedaż węgla kamiennego po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna, tj. nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę na składzie jest:

Handel Obwoźny Usługi Transportowe
Iwona Ciarkowska
ul. Na Skraju, działka nr ew. 130, 05-805 Otrębusy

Miasto Podkowa Leśna nawiązało współpracę z w/w podmiotem, który zajmuję się dystrybucją węgla dla Mieszkańców Podkowy Leśnej uprawnionych do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Zakupu węgla może dokonać osoba, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego. Urząd Miasta Podkowa Leśna zbiera od zainteresowanych mieszkańców wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do dodatku węglowego oraz deklaracje dotyczące zakupu węgla po preferencyjnej cenie.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wysłane na ePUAP: /6gf1vd1m9s/skrytka

Nabycie węgla po niższej cenie odbywa się na podstawie wydanego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do dodatku węglowego. Za wydanie zaświadczenia nie są pobierane żadne opłaty. Zakup węgla prowadzony jest na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz rozporządzeniu Ministra aktywów państwowych w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238).

Gmina realizując zadanie nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Deklaracja zakupowa dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego

Wniosek do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę

Sprawdź również

Grudniowy Biuletyn

Najnowszy numer Biuletynu właśnie trafił do Państwa skrzynek. A w nim artykuły m.in. o przebudowie …

 
 

MENU

Podkowa Leśna

Skip to content